Denna sida kommer att utvecklas varefter vi får mer information om hur släkten Wesley tillkom, samt kopplingarna vi har till denna anrika släkt.

Michael Wesley

Robertshöjdsgatan 14, 416 78 Göteborg 0732 - 771 756